Rambling Roots Band - Viernes 25 de septiembre de 2015
23:00 h. en Café Teatro Avalon


enViBop 101 - 102 - Rambling Roots Band 25-09-2015 - Chino & The Big Bet 9-10-2015 P
Fotografías: J.C. Ortega - Endika Ussia